Versie 2 16-11-2018

De Maasbever is het officiƫle orgaan van de Maasdijkse Belangen Vereniging (MBV). De doelstelling van de Maasbever is kort samengevat om Maasdijkers te informeren over wat er in Maasdijk leeft en gebeurt en de gemeenschapszin te stimuleren. De Maasbever wordt maandelijks gratis huis aan huis verspreid en heeft geen winstoogmerk. De redactie van de Maasbever bestaat uit vrijwilligers.

Wij hechten veel waarde aan een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. In deze privacyverklaring geven wij uitleg over welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Verwerkingen van persoonsgegevens

Wij kunnen van onze adverteerders, abonnees, sponsors en de vrienden van de Maasbever de volgende gegevens verwerken:
Naam, postadres, e-mail adres en bankgegevens.
De persoonsgegevens worden voor geen ander doel gebruikt dan voor het voeren van de administratie, facturatie en het leveren van de overeengekomen diensten noodzakelijk is.

Bewaartermijnen

Wij zullen de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de genoemde doeleinden te realiseren.

Beveiligingsmaatregelen

De Maasbever treft passende beveiligingsmaatregelen om het verlies, onrechtmatig gebruik of wijziging van persoonsgegevens te voorkomen.

Verstrekken aan derden

Wij verstrekken persoonsgegevens aan ons accountantskantoor voor de (financiƫle) administratie.
Persoonsgegevens worden verder enkel aan derde partijen doorgegeven, indien dit noodzakelijk is of indien dit wettelijk verplicht is.

Website

Van bezoekers van de openbare website van de Maasbever worden geen persoonlijke gegevens gevraagd of vastgelegd, anders dan door middel van de zogenaamde cookies. Deze dienen om het functioneren van de website te optimaliseren en voor statistische analyse van het gebruik van de website.
Gasten die de website voor de eerste keer bezoeken krijgen via een meldingen scherm informatie over het gehanteerde cookie beleid, conform de richtlijnen van de AVG, en kunnen zelf kiezen of ze daar wel of niet mee akkoord gaan.

Recht op inzage, wijzigen, wissen en overdragen van persoonsgegevens

Als relatie van de Maasbever, als adverteerder, abonnee, sponsor of vriend van de Maasbever hebt u het recht om opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, of te laten verwijderen. Neem hiervoor contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. De Maasbever zal binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren.

Klachten

Klachten over de verwerking van persoonsgegevens kunnen schriftelijk worden voorgelegd, zodat wij met u naar een oplossing kunnen zoeken. Dit laat onverlet dat de privacywetgeving u het recht biedt om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

De Maasbever is gerechtigd om wijzigingen in deze privacy verklaring aan te brengen.

Vragen

Vragen kunnen gesteld worden aan de redactie van de Maasbever per email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Over de Maasbever

De Maasbever is een uitgave van de Maasdijkse Belangen Vereniging en verschijnt maandelijks op de laatste woensdag van de maand.

Verspreidingsgebied: Maasdijk
Oplage: 2000 stuks

Neem contact op

POSTADRES
De Maasbever p/a
Callenburghstraat 31
2676 VV Maasdijk

ADVERTENTIES
E-mail: advertentie@maas­bever.nl

REDACTIE
Rien Mostert 
Tel: 0174-513306 
06-13678449 
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Laatste Uitgave

We hebben 14 gasten en geen leden online